• Suomeksi
  • In English
Helsingin Juhlamusiikkipalvelu logo

Muut palvelut

Olemme toimineet suomalaisessa musiikkielämässä jo yli kolmenkymmen vuoden ajan muun muassa ohjelmapalvelujen tarjoajana, konserttien ja tapahtumien järjestäjänä ja tuottajana, esiintyvien taiteilijoiden agenttina, managementpalvelujen tuottajana ja kaikissa näihin toimintoihin liittyvissä tehtävissä. Toimintamme on tuottanut meille sellaista kokemuspääomaa, jota on mahdoton hankkia muulla tavoin. Tähän kokemukseemme nojaten esittelemme seuraavassa muutamia muita palveluita, joita tarjoamme.

Esiintyvien taiteilijoiden verosuunnittelu

Verotuksen suunnitteleminen ja järjestäminen siten, että kaikki muusikon ja esiintyjän ammatin erityispiirteet huomioidaan myös verotuksessa ja siten, että lopputulos kyetään ennakoimaan riittävästi.

Veroilmoituksien tekeminen

Meillä on pitkä, lähes parin vuosikymmenen kokemus esiintyvien taiteilijoiden veroasioiden tuloksekkaasta hoitamisesta.

Oikaisuvaatimusten ja verovalitusten tekeminen

Hoidamme myös menneiden vuosien verotuspäätöksien tarkastamisen ja tarpeen mukaan oikaisuvaatimuksien ja verovalituksien tekemisen.

Kansainväliset verotusasiat

Hoidamme myös kansainvälisiä veroasioita. Esimerkiksi suomalaisen USA:ssa tai Australiassa keikkailevan muusikon kannattaa monessa tapauksessa tehdä veroilmoitus myös näihin maihin. Neuvomme näissä ja monissa muissa kansainvälisissä tilanteissa ja hoidamme veroilmoitusten teon myös muihin maihin tarvittaessa.

Henkilökohtaisen toiminnan yhtiöittäminen

Neuvomme ja autamme myös henkilökohtaisen esiintymistoiminnan yhtiöittämisjärjestelyissä.

Sopimusjuridiikka

Autamme myös esiintymissopimusten teossa ja arvioimme niiden soveltuvuutta kulloiseenkin tilanteeseen.

Laskutuspalvelu

Jos tarvitset laskutuspalvelua, hoidamme mielellämme puolestasi esiintymisten laskutuksen sekä palkkion maksamisen ja lakisääteisten työnantajamaksujen tilittämisen.

Helsingin Juhlamusiikkipalvelu Oy
Kattilarinne 8
02330 ESPOO

puh. 09 - 262 8109
fax 09 - 262 8113
jmp@jmpmusic.fi

© Helsingin Juhlamusiikkipalvelu Oy

Siteseq - Kotisivut yritykselle